Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Pulmonologijos ir alergologijos skyriui

Spausdinti

Nuo 2017-05-24 gydžiausi Jūsų skyriuje. Su nuoširdumu ir meile esu dėkingas visam kolektyvui už suteiktą medicininę pagalbą. Būdamas Jūsų globoje betarpiškai mačiau dėmesį pacientams. Nuoširdžiai dėkingas gydytojams R.Zablockiui, R.Aleksonienei, personalo darbuotojams. Linkiu Jums geros sveikatos, gražių, prasmingų dienų ir Dievo palaimos.

Su pagarba

Leonas Šunevičius A721 palata

2017.06.02 Ignalina