Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Padėka medikams nuo p.Petro Musteikio

Spausdinti

Padėkos žodžius skiriu: chirurgei Elenai Zdanytei-Sruogienei, anesteziologei-reanimatologei Jurgitai Dirsytei, operacinės slaugytojams Aleksandrui Labusovui ir Ramunei Pleikienei, medicinos sesei anestezistei Virginai Radavičiūtei už neseniai atliktą operaciją. Ačiū Jums už Jūsų sąžiningą darbą, profesionalumą, dėmesį ir jautrumą pacientui. Linkiu neprarasti supratimo, gėrio, kantrybės ir jautrumo ligoniui.

Petras Musteikis