Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
tel. (+370) 5 236 5000
faks. (+370) 5 236 5111
info@santa.lt

      

SANTAROS KLINIKOS

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Papildoma informacija

Spausdinti

Pasiekimai

Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centras akredituotas ES gydytojų specialistų sąjungos Fizinės ir reabilitacijos medicinos sekcijos ekspertų ir pripažintas visiškai atitinkančiu Europos reikalavimus mokslo, mokymo ir praktikos fizinės ir reabilitacijos medicinos srityje centru (2009), keturios praktikinės reabilitacijos programos patenka į 24 programų ES gydytojų specialistų sąjungos Fizinės ir reabilitacijos medicinos sekcijos ekspertų akredituotų sąrašą. 23 centre parengti gydytojai, išlaikę egzaminą turi ES gydytojų specialistų sąjungos Fizinės ir reabilitacijos medicinos sekcijos išduotas Fizinės ir reabilitacijos gydytojo licencijas. Centro darbuotojai surengė keletą tarptautinių konferencijų. 2011 m. II Baltijos ir Šiaurės jūrų šalių fizinės ir reabilitacijos medicinos draugijos konferenciją, kurioje dalyvavo 220 užsieniečių, jie perskaitė 106 pranešimus. (plačiau www.bnfprm.org).

Centre įdiegtos šiuolaikiškos reabilitacijos metodikos, vyksta reabilitacijos specialistų mokymas ir tobulinimas, vykdoma mokslinė veikla. Tai pirmas Baltijos šalyse reabilitacijos centras, įkurtas universiteto ligoninėje ir pradėjęs kompleksinę ligonių po sunkių traumų ar susirgimų reabilitaciją.

Centras 2009 m. buvo akredituotas Europos gydytojų specialistų sąjungos Fizinės ir reabilitacijos medicinos sekcijos ekspertų kaip atitinkantis Europos reikalavimus mokymo, mokslo ir praktikos centras.
Per metus reabilitacijos centre suteikiama daugiau nei 19 000 paslaugų.

Mokslinė veikla

Mokslo kryptys:
1. Ligonių su judėjimo funkcijos sutrikimais kompleksinės reabilitacijos proceso valdymo metodikų sukūrimas.
Remiantis Lietuvoje ir užsienyje išleista moksline literatūra, bei atliktų tyrimų rezultatais, atrinkti pagrindiniai reabilitacijos rezultatų prognozavimo kriterijai, vykdant ligonių su judėjimo negalia kompleksinę reabilitaciją.
2. Ligonių su judėjimo funkcijos sutrikimais kompleksinės reabilitacijos proceso optimizavimas.
Parengtos reabilitacijos individualios programos įvairių susirgimų atvejais, esant judėjimo negaliai. Atliktas reabilitacijos efektyvumo prognozavimo ir faktinių rezultatų palyginamasis tyrimas.
Parengta kompiuterinė programa asmenų esant judėjimo negaliai reabilitacijos rezultatų prognozavimui ir įvertinimui pagal susirgimų profilį.

Straipsniai leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą:
1. U.Šukys, A.Juocevičius. Efficiency of the traumatic brain Injury patients  Rehabilitation // Proceedings of the 2nd world  Congress of the International  society of Physical and rehabilitation medicine – ISPRM:153-156, 2003.
2. D.Jurgelevičienė, D.Janonienė, A.Juocevičius. Physical capasity and balance  ability  after lower  limb amputation //Journal of Vibroengineering, 2007, no 9,  p. 62-65. ISI (Thomson Scientific Master Journal List);
3. A.Juocevičius, I.Zigmantavičiūtė, D.Janonienė. A comparison of comprehensive rehabilitation and comprehensive rehabilitation with feed-back balance  training for acute stroke patients //  Journal of Vibroengineering, 2007, no 9, p.55-58. ISI (Thomson Scientific Master Journal List);
4. V Alekna, M Tamulaitienė, T Sinevičius, A Juocevičius.  Effect of weight-bearing  activities on bone mineral density in spinal cord injured patients during the period of the first two years. Spinal Cord 29 April 2008.
5. Y Fromovich-Amit, F.Biering-Sorensen, V.Baskov, A.Juocevičius, HV Hansen, I.Gelernter, J.Hart, A.Baskov, O.Dreval, T.Palšytė, A.Catz. Properties and outcomes of spinal    rehabilitation units in four countries. Spinal Cord 2009, 1-7.
6. G.De Korvin Krokowski, B. Sjolund, M.Quittan, L.Kullmann, A.Juocevičius, T.Lejeune, E.Giustini, J.Lains, J.McElligott, A.Delarque. Action Plain of the Clinical Affairs Commitettee – UEMS Physical and Rehabilitation Medicine Section: quality of  care // Eur J Phys Rehabil Med 2009; 45:281-7.
7. G.De Korvin, M.Quittan, A.Juocevičius, T.Lejeune, J.Lains, J.McElligott, V.Mikova, F.Noliet, A.Delarque. European accreditation of programmes of care in physical and rehabilitation medicine. Goals, pilot phase, new procedure // Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. Volume 53, Issue 5, June 2010, p.352-368.
8. Sale P, Zampolini M, Juocevičius A. Lains JM, Giustini A, Negrini S, Franceschini M.The Role of the European Physiatrist in Traumatic Brain Injury. American Juornal of Physical       Medicine and Rehabilitation. 2011; 90:83-86.
9. Dadelienė R., Juocevičius A. Studies on the effect of physiotherapeutic and ergotherapeutic means in males after spinal cord trauma // Acta Medica Lituanica.- 1999.
10. Dadelienė R. Kraujotakos sistemos funkcijų kaitos ypatumai asmenims po nugaros smegenų pažeidimų, taikant aktyvias kineziterapijos priemones // Sporto mokslas.- 1999, Nr.1, p.66-69.
11. Gocentas A., Juocevičius A., Tamulaitienė M. Nepatikimos funkcinės prognozės ligonių reabilitacija po sąnarių endoprotezavimo operacijos / Rehabilitation of patients with uncertain functional prognosis after hip or knee total arthroplasty // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas.- 1999, tomas III, Nr.4, p. 319-320.
12. A. Juocevičius. Reabilitacijos sistemos vystymosi Lietuvoje problemos // Sveikatos mokslai.- 2000 Nr2(12). P. 74-76.
13. Juocevičius. Sergančiųjų reumatoidiniu artritu fizinės reabilitacijos efektyvumas// Sveikatos mokslai.- 2001 Nr1(13). P. 2-8.
14. Juocevičius. Fizinės reabilitacijos efektyvumas sergantiesiems osteoartroze // Sveikatos mokslai.- 2001 Nr1(13). P. 22-24.
15. Juocevičius, I. Slivovskaja. Reabilitacijos priemonių, taikytų pacientams 1991-2000 metais analizė // Sveikatos mokslai.- 2001 Nr1(13). P. 36-41.
16. G. Prasmickienė, D. Šukelienė. A. Juocevičius, J. Didžiapetrienė. Oksidacinis stresas esant nugaros smegenų pažeidimams bei sergant onkologinėmis ligomis. // Sveikatos mokslai.- 2001 Nr1(13). P. 8-11.
17. Juocevičius, D. Jurgelevičienė. Ligonių, esant visiškam nugaros smegenų pažeidimui kaklo srityje, kraujotakos ir kvėpavimo sistemų adaptacija fiziniam krūviui taikant skirtingas fizinės reabilitacijos programas. // Sveikatos mokslai.- 2001 Nr1(13). P. 13-18.
18. U. Šukys, A. Juocevičius. Ligonių, persirgusių galvos smegenų insultu, pusiausvyros sutrikimų įtaka reabilitacijos rezultatams. // Sveikatos mokslai.- 2001 Nr1(13). P. 25-28.
19. Juocevičius, D. Jurgelevičienė. Ligonių, esant visiškam nugaros smegenų pažeidimui kaklo srityje, kūno sudėties ir sąnarių paslankumo pokyčiai taikant skirtingas fizinės reabilitacijos programas. // Sveikatos mokslai.- 2001 Nr1(13). P. 28-34.
20. J. Kesienė, A.Juocevičius. Šlapinimosi sutrikimai ir jų korekcija nugaros smegenų pažeidimų atvejais. // Sveikatos mokslai.- 2001 Nr1(13). P. 34-36.
21. T. Sinevičius, T. Palšytė, A. Juocevičius. Plaučių ventiliacijos įvertinimas nugaros smegenų pažeidimo atveju. // Sveikatos mokslai.- 2001 Nr1(13). P. 41-44.
22. D. Veitienė, M. Tamulaitienė, A. Juocevičius. Sergančiųjų reumatoidiniu artritu pagrindiniai reabilitacijos principai (literatūros apžvalga). // Sveikatos mokslai.- 2001 Nr1(13). P. 44-50.
23. R. Dadelienė, A. Juocevičius. Asmenų po nugaros smegenų pažeidimų juosmens srityje fizinių ir funkcinių galių kaita pe 4- 8 savaičių reabilitacijos laikotarpį // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. 2001. Nr. 2. P. 9-16.
24. R. Dadelienė, A. Juocevičius. Organizmo readaptacijos ypatumai po ilgos hipodinamijos, esant nugaros smegenų pažeidimui // Visuomenės sveikata. 2001. Nr. 1-2 (14-15). P. 37-43.
25. R. Dadelienė. Kineziterapijos poveikio žmonėms su nugaros smegenų pažeidimais kompleksiniai tyrimai // Sporto mokslas. 2001. Nr. 2. . 62-66.
26. R. Dadelienė. Greitumo fizinės ypatybės ir koordinacinių gebėjimų kaita po nugaros smegenų pažeidimų // Sveikatos mokslai. 2001. Nr.1. P. 18-22.
27. R. Dadelienė, I. Jamontaitė,A. Cirtautas. Kineziterapijos efektyvumo įvertinimas po klubo sąnario endoprotezavimo // Sveikatos mokslai. 2001. Nr. 1. P. 11-13.
28. Juocevičius A. Medicininės reabilitacijos sistemos vystymasis 1991-2001 metais. Sveikatos mokslai, 2003, Nr. 1(24), p. 2-8.
29. Tamulaitienė M., Alekna V., Sinevičius T. Osteoporozė esant nugaros smegenų pažeidimui: kaulinio audinio pokyčiai. Sveikatos mokslai, 2003, Nr. 1(24), p. 8-14.
30. Juocevičius A., Jasiulionienė I., Kurilionok M. Pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, emocinės būklės tyrimai. Sveikatos mokslai, 2003, Nr. 1(24), p. 24-27.
31. Cirtautas A., Dadelienė R., Jamontaitė I. Kineziterapijos vandenyje efektyvumo įvertinimas po stuburo išvaržų operacijų juosmeninėje dalyje. Sveikatos mokslai, 2003, Nr. 1(24), p. 28-30.
32. Juocevičius A., Dadelienė R., Adomavičienė A., Cirtautas A., Jamontaitė I. Ergoterapijos įtakos po nugaros smegenų pažeidimų kaklo srityje smulkiai motorikai ir savarankiškumo įvertinimas. Sveikatos mokslai, 2003, Nr. 1(24), p. 31-34.
33. Almanienė R., Sirvydaitė E. Logopedo darbo efektyvumą reabilitacijos skyriuje lemiančių faktorių įvertinimas. Sveikatos mokslai, 2003, Nr. 1(24), p. 34-36.
34. Juocevičius A., Jurgelevičienė D.. Papildomų aerobinio poveikio treniruočių taikymo asmenims, patyrusiems nugaros smegenų pažeidimą kaklo srityje, efektyvumas. Sveikatos mokslai, 2003, Nr. 1(24), p. 37-41.
35. Juocevičius A., Jurgelevičienė D., Palšytė T., Jurkaitienė V. Studenčių fizinio išsivystymo ir aerobinių galių įvertinimas. Sveikatos mokslai, 2003, Nr. 1(24), p. 42-45.
36. Juocevičius A., Bikelienė R., Kesienė J., Kėkštas G., Sinevičius T., Šerpytis M. Reabilitacija po erkinio meningoencefalito kvėpavimo funkciją užtikrinant drbtinės plaučių ventiliacijos aparatu. Sveikatos mokslai, 2003, Nr. 1(24), p. 46-48.
37. Veitienė D., Tamulaitienė M., Juocevičius A. Namuose ir ambulatoriškai atliekamų fizinių pratimų poveikis sergančiųjų reumatoidiniu artritu funkciniam aktyvumui. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 8-10.
38. Jurgelevičienė D. Kardiologinių ligonių reabilitacijos efektyvumas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Fizinės medicinos ir reabilitacijos centre. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 11-14.
39. Juocevičius A. Pacientų su nugaros smegenų pažeidimais fizinės treniruotės efektyvumas. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 15-19.
40. Šukys U., Juocevičius A. Ligonių, patyrusių sunkią galvos smegenų traumą, kompleksinės reabilitacijos efektyvumas. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 20-23.
41. Palšytė T., Merkytė D., Sinevičius T., Jurkaitienė V. Asmenų po nugaros smegenų pažeidimo aerobinės galios maksimalaus fizinio krūvio metu. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 23-26.
42. Almanienė R., Sirvydaitė E. Kalbos sutrikimai ir jų korekcijos efektyvumas stacionarinės reabilitacijos etape. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 26-29.
43. Jamontaitė I. E., Cirtautas A. Kineziterapijos procedūrų poveikis pacientų pusiausvyrai po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 29-32.
44. Sinevičius T. 20-50 metų amžiaus vyrų su nugaros smegenų pažeidimu (NSP) kaulų mineralų tankio, funkcinio savarankiškumo pokyčiai pirmais, antrais, trečiais ir ketvirtais metais po NSP. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 33-35.
45. Janonienė D. Ligonių kompleksinės reabilitacijos efektyvumas po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 36-40.
46. Palšytė T. 20-27 metų amžiaus žmonių aerobinių galių rodikliai. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 41-43.
47. Juocevičius A., Jamontaitė I. E., Janonienė D., Dadelienė R., Cirtautas A. Pagrindiniai pacientų po galvos smegenų insultų pusiausvyros įvertinimo ir jos lavinimo aspektai. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 44-46.
48. Juocevičius A., I. Slivovskaja. Pirmojo reabilitacijos etapo bei siuntimo antrąjam etapui paslaugų Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose 2003 metais analizė. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 47-50.
49. Kurilionok M., Jasiulionienė I. Psichologo vaidmuo reabilitacijoje. Sveikatos mokslai, 2004, Nr. 1(32), p. 51-55.

Straipsniai recenzuojamuose užsienio žurnaluose:
1. Rudys. A. Kazlauskaitė R., Jurgelevičienė D., Žemaitaitytė G., Meškauskienė S., Bazienė G., Poderienė J. Cardiac rehabilitation in patients with acute myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Volume 11 Supplement 1, P. 093.

Tezės ir pranešimai Lietuvos konferencijose:
1. Dadelienė R. Kraujotakos sistemos funkcijų kaitos ypatumai vyrams po nugaros smegenų pažeidimų, taikant aktyvias kineziterapijos priemones // Mokslinės konferencijos “Aktualūs medžiagų apykaitos klausymai” darbų rinkinys. Vilnius, gegužės 25-27, 1999.
2. A.Klivickaitė, E.Fadiuškina, U.Šukys. Pakartotinos reabilitacijos efektyvumas// Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas” pranešimas; Birštonas, 2002 spalio 25–26 d. d.
3. A. Juocevičius, dr. R. Dadeliene, A. Adomavičienė. Ergoterapijos priemonių efektyvumo įvertinimas asmenims po nugaros smegenų pažeidimų C6-C7 segmentiniame lygyje// Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas” pranešimas; Birštonas, 2002 spalio 25–26 d. d.
4. Juocevičius, D. Jurgelevičienė, T. Palšytė, V. Jurkaitienė. Studenčių fizinio išsivystymo ir aerobinių galių įvertinimas// Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas” pranešimas; Birštonas, 2002 spalio 25–26 d. d.
5. U.Šukys, A.Juocevičius. Ligonių, patyrusių sunkią galvos smegenų traumą reabilitacijos efektyvumo analizė// Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas” pranešimas; Birštonas, 2002 spalio 25–26 d. d.
6. A.Cirtautas, V.Naudžiūnaitė, T.Juraitis. Kineziterapijos efektyvumo įvertinimas paraplegikams atskiruose judėjimo etapuose// Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas” pranešimas; Birštonas, 2002 spalio 25–26 d. d.
7. R. Almanienė, E. Sirvydaitė. Logopedo, vykdančio kalbos korekciją reabilitacijos skyriuje, darbo efektyvumą įtakojančių faktorių įvertinimas// Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas” pranešimas; Birštonas, 2002 spalio 25–26 d. d.
8. N. Sudavičienė. Psichokorekcija kaip fizinio savarankiškumo atsistatymo reabilitacijoje veiksnys// Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas” pranešimas; Birštonas, 2002 spalio 25–26 d. d.
9. Doc. A. Juocevičius, I. Jasiulionienė, M. Kurilionok. Nerimo ir depresijos lygio kitimas pacientams po nugaros smegenų pažeidimų reabilitacijos eigoje// Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas” pranešimas; Birštonas, 2002 spalio 25–26 d. d.
10. Doc. A. Juocevičius. Medicininės reabilitacijos sistemos vystymasis 1991-2001 m.// Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas” pranešimas; Birštonas, 2002 spalio 25–26 d. d.
11. Juocevičius. Reabilitacijos paslaugų struktūros pokyčiai. Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencija ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas’’. Birštonas, 2004 Spalio 1-2 d.
12. P. Dagilis, A. Juocevičius, E. Žemaitis, L. Žemaitienė, L. Jonykienė. Fizioterapijos metodų taikymo medicininės reabilitacijos komplekse patirtis. Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencija ,,Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas’’. Birštonas, 2004 Spalio 1-2 d. P. 240-242.

Tezės ir pranešimai tarptautinėse konferencijose:
1. Šukys U., Juocevičius A., Jurgelevičienė D., Skrebelytė L. Reabilitacijos priemonių, taikomų pacientams, patyrusiems galvos ir nugaros smegenų traumas, bei insultus, efektyvumo vertinimas // Mokslinės konferencijos “ Taikomoji fizinė veikla ir neįgaliųjų socializacija: problemos ir perspektyvos “. Pranešimas. Kaunas, gegužės 27-29, 1999.
2. Dadelienė R. Vyrų organizmo adaptacijos ypatumai po nugaros smegenų pažeidimų, taikant aktyvias kineziterapijos priemones // Mokslinės konferencijos
3. R. Dadelienė, A. Juocevičius. Wlasciwosci adaptacji organizmu u osob z uszkodzeniami rdzenia kręgowego z zastosowaniem aktywnych srodkow kinezyterapii / II tarptautinės mokslinės konferencijos “Dodatne i ujemne aspekty aktyvnosci ruchowej” Czescin II, medžiaga, Ščecinas, 2000.
4. А. Юоцевичюс, Р. Даделене. Адаптация мужчин с повреждениями спинного мозга к активной кинезитерапии и эрготерапии // III tarptautinės mokslinės konferencijos “Dodatne i ujemne aspekty aktyvnosci ruchowej” Czescin II, medžiaga, Šcecinas, 2001.
5. A.Juocevičius, R. Dadelienė. Effects of physiotherapeutic and ergotherapeutic means in males after SCI // The VII-th Congress of the Nordic Medical Societyof Paraplegia, June 8-10, 2001, Stockholm, Sweden.
6. Dadelienė R., Juocevičius A., Aleksienė Ž. Effects of different level of the physical activity on physical capacity and ability of central nervous system to control the motions in males after SCI // 40 th Annual Scientific Meeting, 12-15 September 2001, Nottwil, Switzeland.
7. Juocevičius A., Jurgelevičienė D., Palšytė T. Influence of aerobic training to the physicalcapacity and body composition of SCI patients //40 th Annual Scientific Meeting, 12-15 September 2001, Nottwil, Switzeland.
8. Dadelienė R. Studies on the effects of complex active rehabilitation means in males after spinal cord injuries // Internal scientific conference “Condition for development of fitness and health”, Czestochowa,December 10-11, 2001.
9. Prof. Ass. Dr. A. Juocevičius, J. Kesienė. Epidemiology of SCI in Lithuania// The 2-nd congress of Baltic medical Society of Paraplegia; pranešimas; Haapsalu, 2002 may 30–31.Prof. Ass. Dr. A. 10. Juocevičius, T. Sinevičius. THINK (Towards Handicap Integration Negotiation Knowledge) Baltic extension project in Lithuania. Needs and opportunities// The 2-nd congress of Baltic medical Society of Paraplegia; pranešimas; Haapsalu, 2002 may 30–31.
10. J. Kesienė, A. Kisieliūtė, G. Gardžiulienė, E. Staniulienė. Bedsores and effectiveness of its conservative treatment// The 2-nd congress of Baltic medical Society of Paraplegia; pranešimas; Haapsalu, 2002 may 30–31.
11. A. Cirtautas, V. Naudžiūnaitė, T. Juraitis, J. Marcinkienė, N. Puidaitė-Davidavičienė, V. Butkutė, R. Komžienė. Evaluation of physical therapy effectiveness for paraplegic in different stages of movement// The 2-nd congress of Baltic medical Society of Paraplegia; pranešimas; Haapsalu, 2002 may 30–31.
12. Prof. Ass. Juocevičius A., Jurgelevičienė D., Aliukonienė J. Influence of comprehensive rehabilitation program on the body composition and physical capacity in paraplegic patients// The 2-nd congress of Baltic medical Society of Paraplegia; pranešimas; Haapsalu, 2002 may 30–31.
13. R. Komžienė, I. Jamontaitė. Influence of strengthening exercise on SCI patients balance and mobility// The 2-nd congress of Baltic medical Society of Paraplegia; pranešimas; Haapsalu, 2002 may 30–31.
14. Prof. Ass. Dr. A. Juocevičius, Ph.D. R. Dadelienė, A. Adomaviciene. Assessment of efficiency of ergotherapy measures in persons after spinal cor injuries  at the level of C6-C7 segment// The 2-nd congress of Baltic medical Society of Paraplegia; pranešimas; Haapsalu, 2002 may 30–31.
15. A. Juocevičius, J. Kesienė, D. Jurgelevičienė, T. Palšytė. The effect of endurance training on pulmonary function in persons with spinal cord injury. Baltic Association for Rehabilitation 3-rd congress; Tallinn, 2002 july 4–5.
16. A. Juocevičius, D. Jurgelevičienė. Active rehabilitation means importance in rehabilitation process of severe physicaly disabled patients. Baltic Association for Rehabilitation 3-rd congress; Tallinn, 2002 july 4–5.
17. A. Juocevičius, T. Sinevičius. Teleworking – new way for disabled to integrate in to labour market. THINK Baltic Extension project in Lithuania// TELEBALT konferencija „Teleworking for business, education, research and e-commerce“ Vilnius 2002 m. spalio 21-22 d.
18. Sukys U., Juocevičius. Efficiency of the traumatic brain injury patients
rehabilitation. 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM. ,,Reflection on Advances in Rehabilitation – Future challenges”. Prague, May 18-22, 2003. P. 131-131.
19. Juocevičius A., D. Jurgelevičienė. Aerobic training effect on physical capacity and functional independence in tetraplegic patients. 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM. ,,Reflection on Advances in Rehabilitation – Future challenges”. Prague, May 18-22, 2003. P. Praha, 2003, may , P. 140-140.
20.  Dadelienė R., Cirtautas A., Palšytė T., Sinevičius T. Modification of physical therapy from east to west model in Vilnius university hospital ,,Santariškių klinikos”, Lithuania. 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM. ,,Reflection on Advances in Rehabilitation – Future challenges”. Prague, May 18-22, 2003. P. 203-203.
21.  Juocevičius A., Jurgelevičienė D., Dadelienė R. The effect of aerobic training on SCI pacients physical capacity and functional independence. The VIII NMSOP Congress, Helsinki, 2003, Sep 4-  23. Juocevičius A., Kesienė J., Sinevičius T. Rehabilitation of tetraplegic patients (C4, ASIA-A) with permanent artificial lung ventilation. The VIII NMSOP Congress, Helsinki, 2003, Sep 4-7.
22. Juocevičius A., Palšytė T., Merkytė D. Aerobic power during maximal exercise in individuals with SCI. The VIII NMSOP Congress, Helsinki, 2003, Sep 4-   7.      
23. Juocevičius A., Sinevičius T. First year experiences of THINK Baltic Extension project inplementation in Lithuania. The VIII NMSOP Congress, Helsinki, 2003, Sep 4-7.
24. Rudys A., Jurgelevičienė D., Kazlauskaitė R., Žemaitaitytė G., Meškauskienė S., Bazienė G., Poderienė J. Cardiac rehabilitation in patients with acute and subacute myocardial infarction. 8th World Congress of Cardiac Rehabilitation & Secondary Prevention. Dublin, 2004 May 23-26.
25. A. Juocevičius, R. Dadelienė, A. Cirtautas, I. E. Jamontaitė. The evaluation co-ordination of upper extremities movement’s in assessment of effeciency of rehabilitation. International symposium: measurement and evaluation of outcomes in rehabilitation. Stockholm, 2004, september 27-28. P
26. D. Jurgelevičienė, A. Rudys. The effect of rehabilitation in patients with acute and subacute myocardial infarction. International symposium: measurement and evaluation of outcomes in rehabilitation. Stockholm, 2004, september 27-28. P 18.
27. A. Juocevičius, T. Palšytė, T. Sinevičius. Peak cardiorespiratory responses during maximal exercise in individuals with chronic spinal cord injury. International symposium: measurement and evaluation of outcomes in rehabilitation. Stockholm, 2004, september 27-28. P

Disertacijas apgynė:
R. Dadelienė, D. Jurgelevičienė, D. Janonienė, I. Jamontaitė, S. Lenickienė, I. Besakirskienė, L. Būtėnaitė, A. Adomavičienė, I. Laucevičienė (Slivovskaja). 

Pagrindiniai vadovėliai ir mokymo metodinės priemonės:
1. R. Dadelienė, A. Juoevičius. Kineziologijos pagrindai. Vilnius, 2001.
2. Juocevičius, I. Slivovskaja, R. Dadelienė, I. Jamontaitė, A. Cirtautas. Reabilitacija esant nugaros skausmams. Vilnius. 2001. p. 60.
3. J. Kesienė, A. Juocevičius. Nugaros smegenų pažeidimo komplikacijų profilaktikos priemonės reabilitacijos periodu. Vilnius. 2001. P. 45.
4. U. Šukys, G. Drąsutienė, E. Gavelienė. Reabilitacija po insulto. Vilnius. 2001. P. 34.
5. Slivovskaja I., Cirtautas A.. Reabilitacija po kojos amputacijos. Vilnius, 2001. P. 31.

Pedagogine veikla

Nuo 1992 m. Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centras organizuoja reabilitacijos specialistų – gydytojų, slaugytojų, kineziterapeutų, ergoterapeutų, masažuotojų tobulinimą. Per šį laikotarpį centre organizuotuose tobulinimosi kursuose bei specializacijose kėlė kvalifikaciją 2500 gydytojai kineziterapeutai bei ergoterapeutai, 2000 slaugos ir masažo specialistai. Nuo 1993 m. mūsų centre specializuotoje rezidentūroje pradėti ruošti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, nuo 2000 metų - sporto medicinos gydytojai. Per 11 metų fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentūros studijų programą kartu su pertraukiamąja rezidentūrą baigė 130 gydytojų

Reabilitacijos pagrindų kiekvienais metais centre mokosi per 400 VU Medicinos fakulteto gydomosios medicinos,  slaugos, kineziterapijos, ergoterapijos specialybės studentų.

Medicinos fakultete naujas Kineziterapijos (nuo 2001 m.) ir ergoterapijos (nuo 2002 m.) specialybių studijų programas koordinuoja Reabilitacijos, fizinės ir sporto  medicinos centras. Šių specialybių studentų skaičius ateityje didės. Šiuo metu centre dirba ir epaskaitas skaito 10 mokslo daktarų, 5 docentai, 1 profesorius,  kai tuo tarpu 1991m. – pedagoginėje veikloje centre dalyvavo tik 1 mokslų daktaras.
Mokslinė veikla

Mokslinių tyrimų objektas - ligonių su judėjimo funkcijos sutrikimais kompleksinės reabilitacijos proceso optimizavimas.

Centro darbuotojai remdamiesi savo, kitų Lietuvos įstaigų ir užsienio šalių moksline patirtimi, atrinko pagrindinius reabilitacijos rezultatų prognozavimo kriterijus, vykdant ligonių su judėjimo negalia kompleksinę reabilitaciją; sudaro individualias reabilitacijos programas; atlieka reabilitacijos efektyvumo vertinimą. Naudojant šiuolaikines metodikas ir technologiją, kompleksinis fizinio pajėgumo įvertinimas mūsų centre atliekamas ir aukščiausio meistriškumo sportininkams.

Centre apgintos 5 mokslų daktaro disertacijos, vienas darbuotojas įvykdė habilitacijos procedūros reikalavimus.

Nuo 1998m. centro darbuotojai paskelbė virš 100 straipsnių tarptautiniuose ir Lietuvos prestižiniuose mokslo žurnaluose, išleido 8 mokymo metodines priemones bei standartus. Paskelbė 63 tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose bei skaitė 45 pranešimus. Paskelbė 36 tezes Lietuvoje vykusiose mokslinėse konferencijose bei skaitė 36 mokslinius pranešimus jose. Bendri projektai buvo vykdomi su Norvegijos, Danijos, JAV, Portugalijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Šveicarijos, Italijos, P{rancūzijos specialistais. Vieną iš jų rėmė Europos Sąjunga.

Medicinos fakulteto padalinys
1991 – 2002 m.m. Medicinos fakultete veikė savarankiškas padalinys – Reabilitacijos ir fizioterapijos centras.
Nuo 2002 m. rugsėjo iki 2011 birželio centro darbuotojai dirbo Medicinos fakulteto padaliniuose.
Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Medicinos fakultete veikia savarankiška Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra.

Atnaujinta 2019-01-16
Straipsnis parodytas: 15795 kartų(kartus)
 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį lankantis Santa.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – tai nedidelės informacijos rinkmenos, kurias jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės kurioje lankotės. Surinkta informacija iš slapukų mums padeda efektyviau nustatyti naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus (pvz., kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų kaskart pasirinkti lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kad interneto svetainė veiktų, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet sutikus su slapukų politika, naršyti jums bus paprasčiau. Išsamesnė informacija suteikiama AllAboutCookies.org. Galite ištrinti visus jau esančius jūsų kompiuteryje slapukus, o dauguma naršyklių nustatytos taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti ar kitais nei pirmiau aprašytais tikslais. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti - privatumo politikoje.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk